Kurs dla klas VIII, kl I-III szkoły średnie


120 lekcji 40 min

zajęcia 2 razy w tygodniu

80 min (2+2 lekcje)

Podręcznik: Right On, New Enterprise

Najważniejsze
cechy kursu

  • słuchacze dobierani są do poszczególnych grup wyłącznie na podstawie ich wiedzy i umiejętności sprawdzanych testem kwalifikującym przed rozpoczęciem kursu

  • poziom zajęć od B1 do B2+

  • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

  • przygotowanie do matury z języka angielskiego, ćwiczenia maturalne już od I klasy liceum

  • rodzice są na bieżąco informowani o postępach słuchacza w nauce.

  • różnorodne kursy doskonalące podczas zajęć wszystkie wymagane na egzaminie ósmoklasisty jak i maturze umiejętności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych, krótkie (e-mail) i długie formy pisemne (rozprawka)

  • zajęcia prowadzone są w małych grupach 6-12 osobowych, dwa razy w tygodniu.

  • kursy kończą się egzaminem wewnętrznym a słuchacze otrzymują certyfikaty ukończenia

  • zajęcia prowadzone z użyciem nowoczesnych technik m.in. TABLICY INTERAKTYWNEJ.