Kurs maturalny

Liczba zajęć: 100 lekcji 40 min

dwa razy w tygodniu po 80 min (2 + 2 lekcje)

rozpoczęcie w połowie września zakończenie koniec kwietnia

"Najlepszy nauczyciel j. angielskiego :) Ustna matura zdana na 100% oparta tylko na materiale przerobionym z Panem Wieczorkiem w podstawówce i gimnazjum. Nigdzie nie nauczyłam się tak dużo i z żadnych lekcji nie zapamiętałam tyle co w English Central :)" - Natalia Łoś

Najważniejsze 
cechy kursu

  • wysoki poziom zaawansowania

  • przygotowanie do matury pisemnej na poziomie rozszerzonym

  • przygotowanie do matury ustnej: ćwiczenie podczas zajęć każdego etapu egzaminu na typowych maturalnych zestawach

  • ćwiczenie i tworzenie dłuższych form wypowiedzi pisemnych podczas zajęć, a nie w domu

  • szerokie powtórzenia materiału ze słownictwa dopasowanego indywidualnie do każdego słuchacza,    nie tracimy czasu na powtórki tego co już umiemy

  • materiał gramatyczny ćwiczony na przykładowych zadaniach maturalnych

  • zadania na słuchanie oraz rozumienie tekstu wraz z poznawaniem strategii ich rozwiązywania