Jakich błędów unikać?

Nie zadawajmy dziecku pytań typu: „Czego się dzisiaj nauczyłeś?”. Na tym etapie nauczania dziecko nie jest w stanie tego ocenić. Lepiej zapytać o to nauczyciela – to on wie, jakie cele zamierzał osiągnąć przez wprowadzenie danej zabawy. Nie czujmy niepokoju, kiedy na nasze pytanie: „Co dzisiaj robiliście?”, dziecko odpowie: „Bawiliśmy się”. Gry i zabawy językowe mają swój cel, i w taki właśnie sposób dzieci uczą się najłatwiej;


• nie oczekujmy więcej, niż to jest możliwe. Program nauczania na tym etapie jest dostosowany do możliwości dzieci, które potrzebują odpowiedniego poziomu trudności, a zakres wiedzy, jaki mają opanować, nie może być zbyt szeroki, żeby dziecka nie zniechęcić;

• nie stawiajmy dziecka w kłopotliwych sytuacjach. Nie prośmy o przetłumaczenie słów czy zdań na język angielski, bo nauka języka to nie mechaniczna zamiana słówek polskich na angielskie. Ucząc się języka, dziecko uczy się innego sposobu myślenia, co nie zawsze jest łatwo zaobserwować rodzicowi, który nie zna języka.

• nie porównujmy wyników nauczania naszego dziecka z osiągnięciami innych dzieci. Nie jest wskazane mówienie dziecku, że za kimś lub za czymś nie nadąża. Dla nauczyciela wolniejsze tempo pracy lub przyswajania pewnych umiejętności przez dziecko oznacza przede wszystkim to, że nie jest jeszcze na to gotowe. Nauczyciel zrobi wszystko, aby tę gotowość w dziecku rozwinąć;


• nie wyśmiewajmy dziecka i nie krytykujmy nauczyciela w obecności dziecka. Mówienie dziecku np. „ty niewiele umiesz” lub „wy nic na tym angielskim nie robicie” jest zwykle uproszczeniem i może być dla niego krzywdzące. Na wczesnym etapie nauki jedynym sposobem zmierzenia efektów nauki przez rodziców byłoby uczestnictwo w zajęciach i obserwacja dziecka w sytuacji lekcyjnej wykreowanej przez nauczyciela: jak dziecko radzi sobie z językiem, w jakim stopniu rozumie wypowiedzi nauczyciela i kolegów, jak aktywnie bierze udział w grach i zabawach. Pamiętajmy, że sukces dziecka w ogromnej mierze będzie zależał od jego relacji z nauczycielem. Jeśli podważymy autorytet nauczyciela, zaburzymy proces uczenia się. Wpłyniemy destrukcyjnie na motywację dziecka i zmniejszymy jego szansę na odniesienie sukcesu;