Jak uczymy w szkole językowej English Central w Legnicy

Konwersacje, dyskusje, debaty

Nauka języka to nie tylko zapamiętywanie nowych słówek i zasad gramatycznych, ale przede wszystkich wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce, w mówieniu. Nasi słuchacze mają wiele możliwości podczas zajęć do używania języka angielskiego. Liczne dyskusje tematyczne, debaty, prezentacje, przeprowadzanie ankiet, prace w parach celem uzyskania konkretnych informacji pozwalają rozwijać naszym słuchaczom tą kluczową umiejętność.

Tablica interaktywna

W English Central na zajęciach korzystamy z tablic interaktywnych. Jest to skuteczne narzędzie w rękach nie tylko lektora, ale przede wszystkim ucznia. W trakcie zajęć materiał może być dowolnie wykorzystywany przez uczniów poprzez uzupełnianie, dopisywanie uwag, przykładów, nanoszenie ilustracji itd. Lista jest naprawdę długa. Zyskujemy większe zaangażowanie uczących się, skupienie, efektywniejsze wykorzystanie czasu na lekcji. Łatwiej też zapamiętać nowy materiał dzięki zwiększonej ilości bodźców.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty 

oraz matury

Egzaminy to stały element życia szkolnego. W English Central już od klasy IV przygotowujemy naszych słuchaczy do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Podobnie jest z maturą z angielskiego, nie wystarczy intensywnie pracować tylko przez ostatni rok nauki w liceum aby uzyskać wysoki wynik. Ważne jest, żeby nie odkładać przygotowania i powtórek na ostatnią chwilę, zawsze wówczas okazuje się że czasu jest zbyt mało aby powtórzyć 4 lata nauki.

Nauka słownictwa z fiszek

English Central jest jedyną szkołą w Legnicy która do każdego kursu z poziomu szkoły podstawowej oraz szkoły średniej przygotowuje fiszki do nauki słownictwa opracowane do konkretnego podręcznika. Dzięki nauce z fiszek za pomocą aplikacji Quizlet nasi uczniowie szybciej przyswajają nowe słownictwo. Zwracamy dużą uwagę na utrwalanie wcześniej poznanych wyrazów zapewniając liczne powtórki. Nie ma istotniejszej rzeczy w nauce języka niż odpowiedni zasób słownictwa. W English Central kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie tej umiejętności. Uczniowie podczas zajęć uczą się w jaki sposób korzystać z fiszek, jak często wykonywać powtórki.

Lekcje kulturowe

Nieodzownym elementem naszych zajęć są lekcje kulturowe dotyczące krajów anglojęzycznych. Słuchacze mogą w ciekawy sposób zapoznać się z tradycjami i zwyczajami Brytyjczyków czy Amerykanów. Lekcje Bożonarodzeniowe i Wielkanocne są zawsze miło wspominane przez naszych słuchaczy, można się o tym przekonać zaglądając do naszej szkolnej galerii w internecie lub oglądając filmiki z naszych zajęć.

Egzaminy wewnętrzne

Słuchacze są przydzielani do grup poprzez test sprawdzający na początku roku. Wszystkie kursy kończą się wewnętrznym egzaminem pisemnym. Dzięki nim możemy podsumować roczną pracę i w lepszym stopniu dostosować ofertę, dobór grupy na kolejny rok nauki.

Nauka poprzez zabawę

Nasze lekcje są zawsze interesujące. Gry i zabawy językowe w grupach dla najmłodszych to stały element zajęć, ale nasi starsi słuchacze też nie mogą narzekać na brak rozrywki. Dzięki takim grą jak np Scrabble czy Taboo nasi słuchacze uczą się języka bawiąc się, co zdecydowanie zwiększa motywację, zachęca do większej pracy a co najważniejsze pozwala używać języka angielskiego w różnych sytuacjach nie tylko poprzez wykonywanie tradycyjnych ćwiczeń.

Lekcje otwarte

Rodzice mogą również zaobserwować pracę swoich dzieci podczas organizowanych przez szkołę lekcji otwartych. Wiele grup przygotowuje przedstawienia na zakończenie roku szkolnego. Jest to kolejny element wzbogacający nasze zajęcia i dający naszym słuchaczom możliwość zaprezentowania swoich umiejętności językowych przed rodzicami.