Kurs dla uczniów klas IV-VII

93 lekcje 40 min

2x w tygodniu po 60 min

Podręcznik:
Wider World, English Class

Najważniejsze cechy kursu

 • słuchacze dobierani są do poszczególnych grup wyłącznie na podstawie ich wiedzy i umiejętności sprawdzanych testem kwalifikującym przed rozpoczęciem kursu
 • 4 poziomy zajęć: A1, A1+, A2, A2+
 • kolejne podręczniki z serii "dorastają" razem z uczniami, oferując optymalne połączenie kursu komunikacyjnego z kształceniem poprawności językowej
 • zajęcia mają atrakcyjną obudowę multimedialną z użyciem tablicy interaktywnej a materiał zawarty w podręczniku prezentowany jest m.in. w postaci 5 rodzajów filmów skorelowanych z rozdziałami z podręcznika, w tym 2 rodzaje autentycznych materiałów we współpracy z BBC
 • nauka słówek odbywa się za pomocą fiszek w formie elektronicznej stworzonych dla naszych słuchaczy za pomocą nowoczesnego narzędzia Quizlet.  Można z niego również korzystać dzięki aplikacji na smartphone lub poprzez stronę internetową, a uczeń ma dostęp do materiałów gdziekolwiek się znajduje. Co więcej, 90% uczniów potwierdza, że ucząc się poprzez Quizlet zapamiętuje słówka szybciej i trwalej
 • kurs umożliwia rozwój umiejętności naturalnej komunikacji nauczanej poprzez angażujące fotohistorie, autentyczne materiały BBC oraz ciekawe projekty
 • e-dziennik dla kursanta oraz aplikacja na smartfona z szczegółami zajęć
 • e-dziennik z kontem dla rodziców pozwala na bieżąco obserwować postępy słuchacza w nauce
 • zadania domowe oprócz tradycyjnej formy w postaci zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń wykonywane są również w wersji online co zwiększa zaangażowanie uczniów w naukę języka
 • nasze kursy już od IV klasy przygotowują uczniów do egzaminu ósmoklasisty doskonaląc podczas zajęć wszystkie wymagane na egzaminie umiejętności
 • zajęcia prowadzone są w małych grupach 6-12 osobowych, dwa razy w tygodniu.
 • kursy kończą się egzaminem wewnętrznym a słuchacze otrzymują certyfikaty ukończenia
 • zajęcia prowadzone z użyciem nowoczesnych technik m.in. TABLICY INTERAKTYWNEJ.