PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Procedury bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19 obowiązujące w szkole English Central.

  • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  • W szkole znajduje się termometr bezdotykowy, za pomocą którego może być zweryfikowana temperatura ciała dziecka, którego stan sugeruje objawy zakażenia.
  • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
  • Rodzice/Opiekunowie odprowadzający dzieci proszeni są w miarę możliwości o nie wchodzenie do budynku szkoły. Proszę również o nie przebywanie w poczekalni w czasie trwania zajęć. Z góry dziękuję za respektowanie tego punktu.
  • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  • Uczniowie powinni mieć założone maseczki:

   · przy wchodzeniu do i wychodzeniu z budynku szkoły

   · podczas przebywania w poczekalni

   · podczas wchodzenia i wychodzenia z sali lekcyjnej

  • Uczeń będzie miał możliwość dezynfekcji dłoni w dwóch miejscach, przed wejściem do poczekalni oraz przed wejściem do sali lekcyjnej. Uczeń powinien zdezynfekować ręce przy każdym stanowisku.
  • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Nie ma możliwości przechowywania książek w sali. Proszę, aby uczniowie ograniczyli do niezbędnego minimum czas przebywania w poczekalni.