Kurs dla uczniów szkół średnich

120 lekcji 40 min

2x w tygodniu po 80 min

Podręcznik: New Enterprise

Najważniejsze cechy kursu

 • słuchacze dobierani są do poszczególnych grup wyłącznie na podstawie ich wiedzy i umiejętności sprawdzanych testem kwalifikującym przed rozpoczęciem kursu
 • 3 poziomy zajęć: B1, B2 oraz B2+/C1
 • przygotowanie do matury z języka angielskiego, ćwiczenia maturalne już od I klasy liceum
 • liczne ćwiczenia wykonywane wyłącznie podczas zajęć systematycznie przygotowują kursantów do matury z użyciem dodatkowego zeszytu ćwiczeń  – Exam Skills Practice

 • istotna waga i czas przywiązywany jest również do prawdziwej komunikacji w języku angielskim. Kursanci  mogą zmierzyć się w debatach i przedstawić w języku angielskim swoje opinie na bliskie ich zainteresowaniom tematy. 

 • e-dziennik dla kursanta oraz aplikacja na smartfona z szczegółami zajęć
 • e-dziennik z kontem dla rodziców pozwala na bieżąco obserwować postępy słuchacza w nauce
 • systematyczne rozwijanie znajomości słownictwa z uwzględnieniem kolokacji, czasowników złożonych i słów często mylonych – Vocabulary, Collocations, Phrasal Verbs, Words Easily Confused.
 • nauka słówek odbywa się za pomocą fiszek stworzonych dla naszych słuchaczy za pomocą nowoczesnego narzędzia Quizlet. Można z niego również korzystać dzięki aplikacji na smartphone, a uczeń ma dostęp do materiałów gdziekolwiek się znajduje. Co więcej, 90% uczniów potwierdza, że ucząc się poprzez Quizlet zapamiętuje słówka szybciej i trwalej.
 • zajęcia prowadzone są w małych grupach 6-12 osobowych, dwa razy w tygodniu.
 • kursy kończą się egzaminem wewnętrznym a słuchacze otrzymują certyfikaty ukończenia
 • zajęcia prowadzone z użyciem nowoczesnych technik m.in. TABLICY INTERAKTYWNEJ.