Jak zachęcić dziecko do nauki języka

Jak skutecznie zachęcić dziecko do nauki języka? Oto kilka sprawdzonych sposobów, które konsekwentnie stosowane, z pewnością doprowadzą do pożądanych efektów:

• bądźmy stałymi towarzyszami dziecka w procesie uczenia się języka. Dziecko nie oczekuje od nas doskonałej znajomości angielskiego, lecz naszej obecności, kiedy ono się nim zajmuje. Ta obecność wpływa pozytywnie na samopoczucie dziecka, na kształtowanie jego samooceny i motywacji;


• pomóżmy dziecku w zbieraniu potrzebnych materiałów. Interesujmy się, co będzie mu potrzebne na kolejną lekcję: pomóżmy znaleźć kolorowe ilustracje do wycięcia, umieścić naklejki w słowniczku obrazkowym w Zeszycie ćwiczeń, wyciąć lub pokolorować obrazki


• pozwólmy dziecku decydować o rodzaju i formie zabawy: kto będzie partnerem, jakie role przyjmie dziecko. Zaakceptujmy jego pomysły. Dziecko samo wie, w jakich warunkach najlepiej się uczy. Rozwijajmy w nim umiejętność decydowania i stawiania określonych celów;


• wzmacniajmy motywację dziecka: chwalmy, pomagajmy, zachęcajmy;


• bądźmy w stałym kontakcie z nauczycielem. Systematycznie pytajmy o postępy dziecka i jego pracę na lekcjach. Traktujmy nauczyciela jak partnera troszczącego się o postępy dzieci na równi z nami.

• szukajmy razem z dzieckiem angielskich słów w domowym otoczeniu: napisów na sprzęcie RTV, na metkach na ubraniach, napisów na koszulkach, zachęcajmy dziecko do nazywania znanych mu przedmiotów w języku angielskim;


• kupujmy dziecku gry komputerowe w języku angielskim. Dziecko szybko domyśli się znaczenia słów, a chęć, żeby przejść do kolejnych poziomów gry, jest tak wielka, że brak pełnego zrozumienia tekstu nie będzie przeszkodą;


• określmy, w jaki sposób dziecko najlepiej się uczy, i dobierzmy do niego rodzaj zabawy. Skuteczność uczenia się jest związana z tzw. dominującym typem reprezentacji sensorycznej (zmysłowej):
  a. wzrokowcy – lubią rozwiązywać rebusy, zagadki, układać puzzle, oglądać filmy, zdjęcia, korzystać z programów    komputerowych, map, rekwizytów, modeli;

    b. kinestetycy/dotykowcy – lubią zajęcia sportowe, taneczne, gry, zabawy ruchowe, pantomimę, odgrywanie ról, zadania grupowe, zajęcia w terenie;

    c. słuchowcy – lubią słuchać, kiedy ktoś głośno czyta tekst, wyrażać swoje zdanie, odpowiadać na pytania, szukać odpowiedzi, słuchać piosenek i śpiewać, lubią gry słowne, zadania zespołowe, korzystać z magnetofonu, telewizora, programów komputerowych z efektami dźwiękowymi.